Katedrala Sv. Lovre (Sv. Ivana Trogirskog)

Katedrala Sv. Lovre (Sv. Ivana Trogirskog)

Monumentalna arhitektonska kreacija je građena i nadograđivana od 13. do 17. st. pa se na njoj miješaju stilovi romanike, gotike, renesanse i baroka.
U predvorju je krstionica, iz 15. st., na kojoj je radio Andrija Aleši. Potom znameniti Radovanov portal iz XIII. st., pa veličanstveni zvonik, mješavina umjetničkih stilova od gotike do manirizma. Tu je i kapela Sv. Ivana iz 15. st. koja predstavlja remek djelo europske renesanse.
Sakristija katedrale – riznica, iz 15. st. čuva zlatne i srebrne umjetnine, crkveno ruho, knjižnu i arhivsku građu te ostala tajna i javna bogatstva ovog grada.